Wie we zijn

Het Universitair Centrum Esthetische Chirurgie (UCEC) Groningen is de eerste universitaire privékliniek voor esthetische chirurgie in Nederland: de kliniek is (intramuraal) georganiseerd binnen de afdeling Plastische Chirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Behandelkamer UCECHet UCEC biedt topzorg op het gebied van de Esthetische (Plastische) Chirurgie: goede patiëntvoorlichting en informatie, patiëntvriendelijkheid, breed scala aan behandelingen, snelle toegangstijden en borging van kwaliteit binnen een academische zorgomgeving zijn kenmerkend voor het UCEC.

Behalve voor algemene vragen en behandelingen met betrekking tot uw uiterlijk kunt u in het UCEC ook terecht voor meer complexere zaken, zoals:

  • second opinion; raadpleging na aanleiding van eerdere operaties
  • expertises
  • etc.

De werkzaamheden binnen het UCEC worden uitgevoerd door de stafleden die tevens werkzaam zijn op de afdeling Plastische Chirurgie van het UMCG. Lees hier meer over onze specialisten.

Wat we doen

Patiëntenzorg

Het UCEC biedt topzorg op het gebied van de Esthetische (Plastische) Chirurgie: goede patiëntvoorlichting en informatie, patiëntvriendelijkheid, breed scala aan behandelingen, snelle toegangstijden tot de polikliniek en borging van kwaliteit binnen een academische zorgomgeving zijn kenmerkend voor het UCEC.

Onderwijs

Het UCEC neemt via de hoogleraar Esthetische Chirurgie (Prof. Dr. B. van der Lei) en betrokken stafleden die er werken, deel aan het probleemgestuurde onderwijs zoals dat door de Faculteit der Medische Wetenschappen is ontwikkeld binnen het curriculum G2010.

Opleiding

Het UCEC levert een belangrijke bijdrage in de opleiding van plastisch chirurgen, zowel voor de AIOS  binnen het UMCG als voor AIOS van elders (zoals uit het Medisch Centrum Leeuwarden, Isala Klinieken Zwolle, etc).

Onderzoek

Het UCEC is de werkplaats voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de Esthetische Chirurgie. Meerdere onderzoeksactiviteiten op het gebied van de Esthetische Chirurgie worden van hieruit gecoördineerd en geïnitieerd. Hierbij gaat het vooral om direct patiëntgebonden onderzoek, wat tevens sterk bijdraagt aan evidence based werken. Daarnaast wordt geparticipeerd in de onderzoekslijnen van de Plastische Chirurgie in het UMCG op het gebied van de wondgenezing (inclusief littekenvorming), reconstructieve chirurgie van hoofd en hals en facialis paralyse en ‘tissue engineering’ (fillers, septum orbitale-implantaat etc). Samen met de afdeling Psychologie / Psychiatrie van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG is een onderzoekslijn in ontwikkeling gericht op: lichaamsbeleving, body shame, etc. en het effect hiervan op het eindresultaat van een behandeling. In de opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland worden maatschappen Plastische Chirurgie met hun cliënten/patiënten mede betrokken in de lijnen van onderzoek.