Persbericht: Eerste Universitair Centrum voor Esthetische Chirurgie geopend.

14 november 2010 – Met de opening van het Universitair Centrum Esthetische Chirurgie (UCEC) heeft Nederland voor het eerst een centrum waar esthetische chirurgie op academisch niveau wordt verricht. Door het UCEC wordt topzorg geboden met een breed zorgaanbod en borging van kwaliteit door medisch specialistische behandelingen binnen een academische zorgomgeving. Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), zonder de reguliere zorg te verdringen. Het UCEC is geopend tijdens het internationaal congres voor plastisch chirurgen ‘Around the trunck and body fat’.

Voor de oprichting van het UCEC werd esthetische chirurgie hoofdzakelijk in privéklinieken uitgevoerd. Nu wordt dit onderdeel van de plastische chirurgie tevens als hoofdvak verricht binnen de muren van het UMCG. In het UCEC werken alleen erkende plastisch chirurgen. Plastisch chirurgen van het UMCG kunnen nu ook de esthetische chirurgie in de volle breedte gaan uitoefenen, doordat de zorg onder de vleugels van het UMCG wordt uitgevoerd.

Esthetische chirurgie wordt veiliger, beter en meetbaar. Plastisch chirurgen in opleiding kunnen het vak binnen het UCEC leren. Zij leren en dragen bij in onderwijs, opleiding en onderzoek. Bovendien worden vervolgopleidingen en fellowships mogelijk gemaakt. Op wetenschappelijke wijze wordt ervaring opgedaan en worden nieuwe technieken ontwikkeld. Daarnaast biedt het UCEC een platform voor multidisciplinaire samenwerking, waardoor waar gewenst zorg met een extra dimensie geboden kan worden. Richtlijnen kunnen worden opgesteld om de kwaliteit van esthetische behandelingen inzichtelijk en meetbaar te maken. Patiënten krijgen op basis van kennis door opleiding, onderzoek en gebundelde expertise goede voorlichting.

Het UCEC is de praktijk waar de eerste hoogleraar in esthetische chirurgie, prof. dr. Van der Lei werkt. Met zijn expertise zal hij leiding geven aan het universitair esthetisch centrum. De kliniek hanteert dezelfde kwaliteitseisen die gelden voor het ziekenhuis. Het UCEC is een apart bedrijf, een BV, waarvan de aandelen eigendom zijn van het UMCG. In deze kliniek wordt volgens de governance code en geheel volgens de Wet Toezicht op Zorginstellingen (WTZi) gewerkt. De behandelingen worden uitgevoerd zonder de reguliere zorg te verdringen.